Privacybeleid

Benjamin Bestratingen, vestigingsadres: Pr. Clauslaan 4 te Nieuwleusen, is de eenmanszaak van Benjamin Willemse, welke verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De persoonsgegevens die hij verwerkt heeft u zelf aan hem verstrekt, doordat u informatie bij Benjamin Bestratingen aanvroeg, of van zijn diensten gebruik maakt.

De persoonsgegevens die verwerkt worden zijn:

  1. volledige naam (factuureis van Belastingdienst)
  2. adres (factuureis van Belastingdienst)
  3. telefoonnummer en/of emailadres

Bedoeling:

– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen, appen en te e-mailen indien dit nodig  is om onze dienstverlening uit te kunnen  voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Benjamin Bestratingen verwerkt ook uw persoonsgegevens in de administratie, daar het hier om een wettelijke verplichting betreft voor de Belastingdienst, welke ook een bewaartermijn eist van 7 jaren (fiscale bewaarplicht).

Geautomatiseerde besluitvorming:

Benjamin Bestratingen neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Minderjarigen:

Het is niet de intentie persoonsgegevens van minderjarigen op te nemen, behoudens toestemming van ouder(s) of voogd.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Benjamin Bestratingen verkoopt uw gegevens niet aan derden.
Wel kan het zijn dat Benjamin Bestratingen gegevens verstrekt aan bedrijven die voor hem werken. (U kunt bijvoorbeeld denken aan het doorgeven van uw adres aan de leverancier van zand, stenen en/of tegels.)

Cookies:

Om te zien hoe de website https://benjaminbestratingen.com (welke beveiligd is met geldig SSL-certificaat ) werkt en verbeterd worden kan worden algemene bezoekersgegevens (zoals datum, tijd en IP-adres) en gegevens die uw browser verstrekt verzameld, waarbij echter de IP-adressen van de bezoekers ge-anomiseerd worden. Hiervoor gebruikt Benjamin Bestratingen de officiële Google WordPress plugin Site Kit, waarin Google Analytics en Google Search Console is geïntegreerd. Het reactieformulier en het boekingsformulier wordt niet meegenomen in de door ons gebruikte versie van de Google Plugin. Bij het invullen van deze formulieren kan een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) worden gestuurd naar de Gravatar dienst indien u dit gebruikt. De privacybeleid-pagina van de Gravatar dienst kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Tijdelijk gebruiken we (wellicht) Google Adwords-advertenties om de zoekresultaten te kunnen verbeteren. U kunt ook het privacybeleid van Google hierover raadplegen op: Privacybeleid – Privacy en voorwaarden – Google.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Benjamin Bestratingen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u, of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@benjaminbestratingen.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Benjamin Bestratingen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Benjamin Bestratingen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan overwijld contact op via info@benjaminbestratingen.com of bel/app naar telefoonnummer +31624192674.